Lid wordenInloggen
Bpf Online

Verplichte deelname aan een pensioenfonds is voor veel bedrijven onbekend. Vaak bepaald een adviseur of er sprake van is tijdens de start van het bedrijf. Gedurende lifecyle van een onderneming blijft dit onderwerp vaak onderbelicht,

Door jaarlijks te bepalen of een bedrijf voldoet aan de gepubliceerde beschikkingen worden de belangen van alle stakeholders behartigd. 

​Bij verplichte deelname zorgt een regelmatige premie check door Bpf Online voor grip op de regeling.

Website Made by Johan