BBN Netwerk BBN Connect BBN Events Netwerk Ridderkerk BBN Magazine
Lid wordenInloggen
Claassen Moolenbeek & Partners

Missie

Wij maken ondernemers succesvol door vanuit een persoonlijke benadering en vanuit een bedrijfskundige focus hun bedrijf weer in beweging te krijgen. Dit is een continu proces en biedt steeds nieuwe kansen.

Wij ontzorgen daarnaast als collega-ondernemer en als vertrouwenspersoon de Nederlandse MKB ondernemers op het gebied van Bedrijfsstrategie, Bedrijfsfinanciering en Bedrijfsovername.

Visie

Ondernemers handelen en beslissen vanuit kansen en risico’s. De beschikbare informatie wordt echter steeds complexer en omvangrijker en er zal sneller gereageerd moeten worden op ontwikkelingen. De behoefte aan ondersteuning bij het nemen van beslissingen en het aansturen van bedrijven zal daarom toenemen.
Onze CM&P-partners worden daarvoor door de Nederlandse MKB-ondernemers gekozen vanwege de unieke combinatie van inhoudelijke kennis, professionele vaardigheden en ondernemerschap.

Strategie

CM&P zet in op ontwikkeling van haar CM&P-partners (vanuit een constant willen excelleren in dienstverlening) met gerichte competentieontwikkeling en opleidingstrajecten, op ontwikkeling van de organisatie (vanuit een toegesneden positionering in de markt) met een focus op kennisontwikkeling, innovatiekracht, samenwerking en infrastructuur.

Website Made by Johan