BBN Netwerk BBN Connect BBN Events Netwerk Ridderkerk BBN Magazine
Lid wordenInloggen
Muller & Eilbracht B.V.

Welkom bij Muller & Eilbracht B.V. 
Muller & Eilbracht is gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom, Bestrijding van inbreuk/Oneerlijke Mededinging, Registratie, Vernieuwing en Overdracht van Nationale, Europese en Internationale Octrooien, Merken, Modellen – Handelsnamen – Auteursrecht – Kwekersrecht – Anti-Kartel zaken – Know-How Beoordeling – Overdracht van Industriële Eigendomsrechten – Internationale Contracten-, Licenties of Franchising – Makelaardij, aanverwante Belastingtechnische Zaken – Juridisch Advies – etc.

Intellectueel Eigendom
Het Intellectueel Eigendomsrecht (IE recht) omvat een aantal rechtsgebieden zoals auteursrecht, octrooirecht, (sier)modelrecht, merk- en handelsnaamrecht, kwekersrecht en, als belangrijkste voor een onderneming, het bestrijden van oneerlijke mededinging. De bescherming van dergelijke intellectuele eigendomsrechten is zeker niet een louter administratieve kwestie.

Verbodsrechten
De beschermingsomvang van deze verbodsrechten dient gedefinieerd te worden en is terug te vinden in de formele inschrijvingscertificaten van merken, modellen en octrooien. Het is derhalve van het grootste belang dat de bewoordingen van de gekozen wijze van bescherming vooraf zorgvuldig worden gedefinieerd, willen concurrenten, die inbreuk maken op deze rechten, op effectieve wijze aangepakt kunnen worden. In dat kader dient een onderneming zich te voorzien van een weldoordachte, strategische benadering teneinde de gewenste bescherming te bereiken.

Internationale ervaring
Onze uitgebreide internationale ervaring ten aanzien van de behandeling van “zaken” op het gebied van wereldwijde intellectuele eigendomsrechten, betreffende strategie, verkoop, im- en export, zal te allen tijde tot uiting komen in onze adviezen, die uiteindelijk resulteren in een door anderen gerespecteerde, bij voorkeur unieke, marktpositie. Elke ondernemer dient constant op de hoogte te blijven van concurrerende activiteiten in de markt, welke immers kunnen resulteren in het ondermijnen van respectievelijk het inbreuk maken op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dit verband is waakzaamheid dan ook een absolute “must”.

Website Made by Johan