BBN Netwerk BBN Connect BBN Events Netwerk Ridderkerk BBN Magazine
Lid wordenInloggen
Storingservice.nl

Storingservice.nl is gespecialiseerd in het 24 uur per dag, zeven dagen per week afhandelen van inkomende storingen, calamiteiten,  telefoongesprekken en e-mails voor haar vastgoed opdrachtgevers, zoals woning coöperaties, vastgoed- beheerders, aannemers en VVE’s. Wij zijn uw partner bij storingen en calamiteiten. Een vast tarief per storing. Water, CV, warmtenet (stadsverwarming), bouwkunde,glas en elektra. Onze vakmensen staan 24/7 voor onze partners paraat en zijn 24/7 inzetbaar in heel Nederland.

Vanuit ons kantoor in Dordrecht en meldkamers op diverse locaties in Nederland zorgen wij dat onze monteurs bij calamiteiten direct beschikbaar zijn. Geen wachttijden!  

Ons online Service Management Platform is gericht op storingen en calamiteiten. De opdrachtgever, Storingservice.nl en de servicemonteurs werken samen in het platform om het serviceproces te stroomlijnen en data te verzamelen.

- Online, transparant en flexibel
- 24/7 toegang en grip op alle storingen.
- Geen gedoe. Niets downloaden, installeren of bijwerken.
- Een schat aan interessante data analytics.
- Waardevolle inzichten middels managementdashboards.

Transparant, eenvoud, snel en een optimale servicebeleving

Storingservice.nl | Stanley van Ouwerkerk & Michel Brouwer

Website Made by Johan