BBN Netwerk BBN Connect BBN Events Netwerk Ridderkerk BBN Magazine
Lid wordenInloggen
Phlinq

"Phlinq zet zich in om mensen binnen de maatschappij zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dit doen wij in opdracht van gemeenten, verzekeraars en werkgevers.

Het doel van Phlinq is om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en te optimaliseren, waardoor zij binnen hun mogelijkheden en potentieel kunnen participeren in de maatschappij. Phlinq wordt ook ingezet door werkgevers wanneer er sprake is van frequent of langdurig verzuim, om doeltreffende resultaten te behalen.

Phlinq hanteert een unieke werkmethode waarbij altijd wordt gestart met een intake en het maken van een blauwdruk van de patiënt of medewerker. Deze blauwdruk heeft betrekking op meerdere levensgebieden. Van daaruit wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast draagt Phlinq bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door middel van training en coaching."
Website Made by Johan