BBN Netwerk BBN Connect BBN Events Netwerk Ridderkerk BBN Magazine
Lid wordenInloggen
Teamwerk Participatiediensten

Teamwerk is in 2012 opgericht met de focus op het re-integreren van mensen met een bijstandsuitkering door betaald werk onder de juiste begeleiding. Inmiddels richten wij ons op alle doelgroepen die onder de Participatiewet vallen of meetellen voor social return. 
Het doel is onveranderd gebleven: Mensen de kans bieden om (weer) duurzaam deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Website Made by Johan